jak-nevyhoret.jpg

Termíny na rok 2020:

Jedná se o uzavřený výcvik na objednávku.

Lektor tohoto výcviku:

chromy.jpg

Co se na výcviku naučím?

 • Zjistíte, co to je syndrom vyhoření, jak vzniká syndrom vyhoření a jak se projevuje
 • Získáte uvědomění vlastních lidských hodnot
 • Poznáte metodu Health Tuning®  pro řešení syndromu vyhoření
 • Pochopíte přínos plánování ve 4 oblastech života (rodina, práce, koníčky, okolí)
 • Dostanete nástroje pro uvolnění, relaxaci (kotva, cvičení - vč. MP3 nahrávky) a změnu pohledu na problémové situace


Popis výcviku:

Všichni už dnes vědí, že syndrom vyhoření může začít odčerpávat životní energii každého z nás, ale málokdo už vám řekne, jak se má skutečně bránit …

 

Vykonat práci bez ohledu na pocity a názory není stále v některých firmách něčím neobvyklým. I proto se mnohým z podnikatelů a vysoce postavených manažerů stále častěji stává, že podcení přístup ke své práci. Základním pilířem školení Kompetenční akademie®   JAK NEVYHOŘET je proto uvědomění si tohoto fenoménu, který přichází nenápadně. Účastníci se seznámí s tím, co je syndrom vyhoření, jak vzniká a jak se projevuje. Velice často je syndrom vyhoření spojený s tzv. krizí středního věku, a proto i cesta ven vede přes celkové nastavení života a obnovení jeho hodnot. Účastníci tedy projdou procesem, který využívá metoda Health Tuning®  pro řešení syndromu vyhoření – začnete od konce. Výstupem jsou rozpracované 4 klíčové oblasti života (rodina, práce, koníčky, okolí) včetně základních plánů, jak jich využít v prevenci syndromu vyhoření. Nedílnou součástí prevence je téma životosprávy, pohybu a nástrojů, jak se u těchto činností udržet a mít z nich radost. Na závěr si účastníci odnesou další nástroje pro uvolnění, relaxaci a změnu pohledu na problémové situace. Tento základní odborný modul navazuje na úvodní setkání Kompetenční akademie®

OBSAH SETKÁNÍ:

 • Syndrom vyhoření – popis
 • Vliv a zájem – smíření se
 • Začněte od konce
 • sociální vazby a vnímání
 • Relaxace pro vytvoření si představy o prožitku
 • Cvičení pro uvolnění krční páteře při stresu, dlouhém sezení u počítače
 • Moje cesta a můj život – práce, zábava, sport, výživa...
 • Uvědomělý prožitek pro lepší život - Kotva - fyzický spouštěč klidu


PRO KOHO JE SETKÁNÍ VHODNÉ?

Přínosné informace získají personální manažeři, vedoucí pracovníci (celá struktura od směnových mistrů po vedení), řadoví pracovníci THP, obchodní zástupci, nákupčí, asistentky, majitele firem i freelanceři.

Doplňující informace:

Maximální počet účastníků je 12.

V případě, že vám nevyhovuje práce ve skupině nebo námi nabízené termíny, připravíme Vám na míru šitý individuální kurz.

 

Cena výcviku: na objednávku

 Objednávkový formulář

Mám zájem o Kompetenční Akademii®

Reference od účastníků

Miroslav Vlasatý

Ředitel společnosti, COGEBI

Výcvik: Top Manažer

Překvapilo mě, čeho je možné dosáhnout aplikací znalostí získaných na seminářích. Jiný úhel pohledu, náhled a nadhled, praktické ukázky.

Ilona Zlámalíková

Privátní poradce, Oberbank

Výcvik: Telefonování s NLP

Skvělé školení spojené s praxí. I s negativní reakcí klienta se naučím nenechat odbýt a nakonec uzavřít obchod.

Mário Kováč

COO, AUDIT ADVICE s.r.o.

Výcvik: Typologie pro vedoucí pracovníky

Nové znalosti + možnost zapracovat na lepší komunikaci. Lektor - vtipný, inteligentní, plný znalostí, neuspávač.

Marie Bezdíčková

Privátní bankéř, Oberbank

Výcvik: Zákaznický servis

Zajímavé, neformální, lze použít kdykoli a kdekoli v životě, nejen v práci.

Jakub Iliner

Nákup, Wotan Forest

Výcvik: Typologie pro obchod a nákup

Naprosto profesionální přístup a velká zkušenost lektorů. Setkání se s VR byla PECKA!

Marie Rysová

Člen dozorčí rady, BELIS +

Výcvik: Top Manažer

Účastník je donucen měnit úhel pohledu, je vykopnut ze své komfortní zóny.

Ing. Kateřina Schwarzová

manažer pro nákup a prodej, Motor Jikov

Výcvik: Kompetenční Akademie® Top Manažer

Kateřina nejčastěji používá řízení myšlenek, analýzu problému – specifikaci a rozvržení úkolu. Velmi užitečné je pro ni i zkompetentňování = delegace práce. Účast by doporučila z důvodu jiného pohledu a řešení „neřešitelného“, odlišného pohledu na řešení problémů, jiné souvislosti a rozšíření pohledu na řešení různých situací. Kateřina také uvedla, že nejvíce byla překvapující práce se zónami, utřídění myšlenek, systematičnost, uvědomění si proč se určité věci dějí, využitelnost v praxi a rozhodně také kompetenční rozhovor.

Lucie Vostalová

Learning consultant, Albert Česká republika, s.r.o.

Výcvik: Magnetizující prezentace

Kolegové, kteří se zúčastnili nácviku prezentačních dovednostní za pomoci virtuální reality byli nadšení. Velice oceňovali individuální přístup a možnost zapracování zpětné vazby při druhém nácviku ve VR. Využití moderních technologií a reálnost prostředí v nich zanechala nezapomenutelný pocit.

Ing. Naděžda Boušková

Ředitelka pro personální řízení, DfK Group a.s.

Výcvik: Firemní projekt

Účastníci všech seminářů hodnotili pozitivně vysokou odbornou úroveň znalostí lektorů, především vtipný a zajímavý způsob prezentace, která zaručila pozornost všech účastníků během výcvikových dní. Nevšední metodou získali zajímavé znalosti a dovednosti, které využijí nejen v oblasti pracovní, ale i osobní. Spolupráci s Kompetenční akademií hodnotím velmi pozitivně a to zejména pro ojedinělí způsob předávání znalostí a zkušeností. Velmi oceňuji profesionální a individuální přístup ke všem účastníkům vzdělávání.

Miroslav Rys

jednatel, Energie AG Teplo Vimperk, s.r.o.

Výcvik: Kompetenční Akademie® Top Manažer

Rád bych tímto poděkoval za možnost účasti na Kompetenční Akademie® Top Manažer. Ve srovnání s jinými programy na rozvoj manažerských kompetencí, které jsem v rámci své profesní kariéry absolvoval, váš koncept akademie patří k vysokému nadprůměru na trhu. Orientací na člověka a jeho myšlení a chování je možné opravdu dosahovat změn jak v práci tak i v soukromém životě. Rovněž aktivní účast dalších vedoucích pracovníků a podnikatelů z nejrůznějších oborů byla pro mě velkou inspirací.Garantem tohoto programu a celé Kompetenční akademie® je: