kompetencni-akademie-r-elitni-obchodni-tym-eot.jpg

Termíny na rok 2020:

Jedná se o uzavřený výcvik na objednávku.

Lektor tohoto výcviku:

chromy.jpg

Popis výcviku:

Transformační výcvik s garancí výsledku navýšení tržeb či zisku

 

Tento jedinečný transformační výcvik je určen obchodním týmům všech společností, které chtějí dlouhodobě dosahovat výrazně vyšších obchodních výsledků. V průběhu výcviku dojde u jeho účastníků k vytvoření nových návyků, vzorců chování a přemýšlení. To umožní účastníkům měřit, vyhodnocovat a měnit svůj přístup a strategie pro dosažení výsledku na týdenní úrovni. Členové takto vytvořeného Elitního obchodního týmu ihned aplikují nově získané znalosti a dovednosti do praxe, a díky tomu již neefektivní činnosti pružně nahrazují novými, které je vedou k dosažení cíle.

 

Smyslem výcviku je společně dosáhnout reálných a měřitelných výsledků. Z tohoto důvodu se hlavní část naší odměny za realizaci výcviku vypočítává z reálně dosaženého navýšení obratu či zisku společnosti.

 

Celý výcvik je koncipován jako uzavřený transformační projekt organizace, který dle dohody s klientem trvá většinou 3 až 6 měsíců.

 

V doposud realizovaných projektech jsme dosáhli nárůstů obratu v rozmezí 20% - 30%!

 

Deklarovaných výsledků dosahujeme díky unikátnímu propojení postupů Kaizen s transformačními metodami systemického přístupu, ICR – Podnětově-kompatibilní opatření a celostního přístupu. Dále pak interaktivním vzděláváním, tréninky, klastrováním zkušeností a koučováním. V neposlední řadě následuje rozvoj cílených zpětnovazebních sociálních systémů až po programovací a modelovací nástroje pro práci s nevědomím z NLP a Ericksonského komunikačního přístupu.

 

Tento program je vhodný pro prodej produktů nebo služeb koncovým zákazníkům nebo do spotřeby.

Co si z výcviku odnesu:

3 měsíční

½ denní workshop – představení projektu potenciálním účastníkům 2 dny výběrové řízení – osobní pohovory s dobrovolnými uchazeči do EOT

8 setkání po týdnu, 2 setkání po 2 týdnech a 3 dny spolujízdy v terénu


6 měsíční

½ denní workshop – představení projektu potenciálním účastníkům 2 dny výběrové řízení – osobní pohovory s dobrovolnými uchazeči do EOT

4 setkání po týdnu, 8 setkání po 2 týdnech a 6 dní spolujízd v terénu

 

Způsob vedení programu

Na programu pracují minimálně 2 lektoři (hlavní – průvodce programem + specialista na jednotlivé oblasti)

Témata jednotlivých setkání jsou vždy připravována dle aktuálních potřeb skupiny ze setkání na setkání tak, aby účastníci nově získané dovednosti ihned aktivně využili v praxi pro zlepčení svých výsledků či efektivity.

Tento přístup obnáší kvalitní přípravu lektorů v rozsahu půl až jednoho dne na každé setkání.

Dle dohody je možné některá osobní setkání nahradit video konferenčním “setkáním”

Pro koho je setkání vhodné?

Pro společnost, která chce posunout své obchodní výsledky na novou úroveň.

Doplňující informace:

Maximální počet účastníků je 12.

V případě, že vám nevyhovuje práce ve skupině nebo námi nabízené termíny, připravíme Vám na míru šitý individuální kurz.

 

Cena výcviku: na objednávku

 

Objednávkový formulář

Mám zájem o Kompetenční Akademii®

Reference od účastníků

Miroslav Vlasatý

Ředitel společnosti, COGEBI

Výcvik: Top Manažer

Překvapilo mě, čeho je možné dosáhnout aplikací znalostí získaných na seminářích. Jiný úhel pohledu, náhled a nadhled, praktické ukázky.

Ilona Zlámalíková

Privátní poradce, Oberbank

Výcvik: Telefonování s NLP

Skvělé školení spojené s praxí. I s negativní reakcí klienta se naučím nenechat odbýt a nakonec uzavřít obchod.

Mário Kováč

COO, AUDIT ADVICE s.r.o.

Výcvik: Typologie pro vedoucí pracovníky

Nové znalosti + možnost zapracovat na lepší komunikaci. Lektor - vtipný, inteligentní, plný znalostí, neuspávač.

Marie Bezdíčková

Privátní bankéř, Oberbank

Výcvik: Zákaznický servis

Zajímavé, neformální, lze použít kdykoli a kdekoli v životě, nejen v práci.

Jakub Iliner

Nákup, Wotan Forest

Výcvik: Typologie pro obchod a nákup

Naprosto profesionální přístup a velká zkušenost lektorů. Setkání se s VR byla PECKA!

Marie Rysová

Člen dozorčí rady, BELIS +

Výcvik: Top Manažer

Účastník je donucen měnit úhel pohledu, je vykopnut ze své komfortní zóny.

Ing. Kateřina Schwarzová

manažer pro nákup a prodej, Motor Jikov

Výcvik: Kompetenční Akademie® Top Manažer

Kateřina nejčastěji používá řízení myšlenek, analýzu problému – specifikaci a rozvržení úkolu. Velmi užitečné je pro ni i zkompetentňování = delegace práce. Účast by doporučila z důvodu jiného pohledu a řešení „neřešitelného“, odlišného pohledu na řešení problémů, jiné souvislosti a rozšíření pohledu na řešení různých situací. Kateřina také uvedla, že nejvíce byla překvapující práce se zónami, utřídění myšlenek, systematičnost, uvědomění si proč se určité věci dějí, využitelnost v praxi a rozhodně také kompetenční rozhovor.

Lucie Vostalová

Learning consultant, Albert Česká republika, s.r.o.

Výcvik: Magnetizující prezentace

Kolegové, kteří se zúčastnili nácviku prezentačních dovednostní za pomoci virtuální reality byli nadšení. Velice oceňovali individuální přístup a možnost zapracování zpětné vazby při druhém nácviku ve VR. Využití moderních technologií a reálnost prostředí v nich zanechala nezapomenutelný pocit.

Ing. Naděžda Boušková

Ředitelka pro personální řízení, DfK Group a.s.

Výcvik: Firemní projekt

Účastníci všech seminářů hodnotili pozitivně vysokou odbornou úroveň znalostí lektorů, především vtipný a zajímavý způsob prezentace, která zaručila pozornost všech účastníků během výcvikových dní. Nevšední metodou získali zajímavé znalosti a dovednosti, které využijí nejen v oblasti pracovní, ale i osobní. Spolupráci s Kompetenční akademií hodnotím velmi pozitivně a to zejména pro ojedinělí způsob předávání znalostí a zkušeností. Velmi oceňuji profesionální a individuální přístup ke všem účastníkům vzdělávání.

Miroslav Rys

jednatel, Energie AG Teplo Vimperk, s.r.o.

Výcvik: Kompetenční Akademie® Top Manažer

Rád bych tímto poděkoval za možnost účasti na Kompetenční Akademie® Top Manažer. Ve srovnání s jinými programy na rozvoj manažerských kompetencí, které jsem v rámci své profesní kariéry absolvoval, váš koncept akademie patří k vysokému nadprůměru na trhu. Orientací na člověka a jeho myšlení a chování je možné opravdu dosahovat změn jak v práci tak i v soukromém životě. Rovněž aktivní účast dalších vedoucích pracovníků a podnikatelů z nejrůznějších oborů byla pro mě velkou inspirací.Garantem tohoto programu a celé Kompetenční akademie® je: