profesionalni-prezentace-s-nacvikem-ve-vr-advanced-course.jpg

Termíny na rok 2020:

Jedná se o uzavřený výcvik na objednávku.

Lektor tohoto výcviku:

braguca.jpg

Co se na výcviku naučím?

 • Jak předávat úspěšně informace
 • Tvorba struktury prezentace
 • Použití paměťových háčků
 • Práce s publikem a trémou
 • Práce s trémou
 • Schopnost obejít nebo změnit omezující vzorce z naší historie
 • Osvojíte si práci s PowerPointem
 • Dokážete pracovat s paměťovými háčky
 • Zvládnete si poradit s narušitelem
 • Naučíte se pracovat s trémou

Popis výcviku:

Jedná se o systémový trénink vhodný pro začátečníky nebo pro pokročilé prezentující, od kterých se v krátkém čase očekává zásadní zlepšení jejich prezentačních schopností.

Můžete mít skvělé nápady, ale když je neumíte předat, je to velká škoda. Umění prezentace není hračka. Proto, abyste publikum zaujali, je potřeba si osvojit prezentační dovednosti. Jak tedy na to, aby předávané informace byly srozumitelné a získaly si pozornost posluchačů? Základním pilířem úspěchu je pochopení, co způsobuje dopad předávané informace druhé osobě a jak toho využít. Na workshopu Kompetenční akademie® − MAGNETIZUJÍCÍ PREZENTACE si účastníci uvědomí, zda existuje nejlepší obecná prezentace. Následně vás seznámíme s fungováním omezení z naší historie, která nám brání přijmout nově předkládané informace, a jak tyto filtry obejít či měnit. Na setkání bude možné vyzkoušet si prezentování v praxi. Součástí workshopu je i práce s PowerPointem. Seznámíme vás také s paměťovými háčky nebo jak si poradit s „narušitelem“. Na závěr si sestavíte svou prezentaci a vyzkoušíte využití nových poznatků v praxi. V závěru se dotkneme tématu práce s trémou. Workshop navazuje na úvodní setkání Kompetenční akademie® a vědomosti si můžete dále rozšířit na následných, odborněji zaměřených setkáních.

OBSAH SETKÁNÍ:

 • Den 1. Testování Vašich prezentačních dovedností (30 minut)

První setkání s lektorem probíhá v soukromí z očí z očí. Přijdete si otestovat své prezentační dovednosti do virtuální reality a v průběhu 30 minut společně zjistíme Vaše silné stránky a rezervy a hned získáte první zpětnou vazbu.

 • Den 2. Jak využít mozek pro předávání informací a práci se strachem (8 hodin)

Vlastnosti mozku jsou rozhodující pro přijetí i předávání informací druhým. Jak jich efektivně využít? Na úvodním setkání Vás seznámíme s účinnými metodami s práce s nevědomím, které  Vám pomohou snadněji předávat informace druhým, lépe zaměřovat jejich pozornost na klíčové informace a ověřovat si, s čím z Vaší prezentace účastníci odchází. Také získáte nástroj na zvládání strachu.

 • Den 3. Moderní a efektivní prezentace (8 hodin)

Můžete mít skvělé nápady, ale když je neumíte správně předat, je to velká škoda. Umění prezentace není hračka. Jak tedy na to, aby předávané informace byly srozumitelné a získaly si pozornost posluchačů? Základním pilířem úspěchu je pochopení, co způsobuje dopad předávané informace druhé osobě a jak toho využít. Na workshopu MAGNETIZUJÍCÍ PREZENTACE si účastníci uvědomí, zda existuje nejlepší obecná prezentace. Součástí workshopu je i práce s PowerPointem. Seznámíme vás také s paměťovými háčky nebo jak si poradit s „narušitelem“. Na závěr si sestavíte svou vlastní prezentaci s využitím nových poznatků.

 • 4 – 6 den: Individuální nácvik ve Virtuální realitě (3x 1 hodina)
V rozmezí 1 – 2 týdnů probíhá individuální nácvik za pomoci virtuální reality. V každém setkání se účastník s lektorem zaměří na posun v konkrétních prezentačních schopnostech. Během setkání dostává opakovaně zpětnou vazbu a návrhy na zlepšení na základě analytických výstupů z VR programu i zjištění lektora. Jako výstup dostává účastník video a grafickou analýzu očního kontaktu, hlasu a schopnosti zaujmout publikum.Doplňující informace:

Maximální počet účastníků je 8.


 

Cena výcviku: na objednávku

 

Objednávkový formulář

Mám zájem o Kompetenční Akademii®

Reference od účastníků

Miroslav Vlasatý

Ředitel společnosti, COGEBI

Výcvik: Top Manažer

Překvapilo mě, čeho je možné dosáhnout aplikací znalostí získaných na seminářích. Jiný úhel pohledu, náhled a nadhled, praktické ukázky.

Ilona Zlámalíková

Privátní poradce, Oberbank

Výcvik: Telefonování s NLP

Skvělé školení spojené s praxí. I s negativní reakcí klienta se naučím nenechat odbýt a nakonec uzavřít obchod.

Mário Kováč

COO, AUDIT ADVICE s.r.o.

Výcvik: Typologie pro vedoucí pracovníky

Nové znalosti + možnost zapracovat na lepší komunikaci. Lektor - vtipný, inteligentní, plný znalostí, neuspávač.

Marie Bezdíčková

Privátní bankéř, Oberbank

Výcvik: Zákaznický servis

Zajímavé, neformální, lze použít kdykoli a kdekoli v životě, nejen v práci.

Jakub Iliner

Nákup, Wotan Forest

Výcvik: Typologie pro obchod a nákup

Naprosto profesionální přístup a velká zkušenost lektorů. Setkání se s VR byla PECKA!

Marie Rysová

Člen dozorčí rady, BELIS +

Výcvik: Top Manažer

Účastník je donucen měnit úhel pohledu, je vykopnut ze své komfortní zóny.

Ing. Kateřina Schwarzová

manažer pro nákup a prodej, Motor Jikov

Výcvik: Kompetenční Akademie® Top Manažer

Kateřina nejčastěji používá řízení myšlenek, analýzu problému – specifikaci a rozvržení úkolu. Velmi užitečné je pro ni i zkompetentňování = delegace práce. Účast by doporučila z důvodu jiného pohledu a řešení „neřešitelného“, odlišného pohledu na řešení problémů, jiné souvislosti a rozšíření pohledu na řešení různých situací. Kateřina také uvedla, že nejvíce byla překvapující práce se zónami, utřídění myšlenek, systematičnost, uvědomění si proč se určité věci dějí, využitelnost v praxi a rozhodně také kompetenční rozhovor.

Lucie Vostalová

Learning consultant, Albert Česká republika, s.r.o.

Výcvik: Magnetizující prezentace

Kolegové, kteří se zúčastnili nácviku prezentačních dovednostní za pomoci virtuální reality byli nadšení. Velice oceňovali individuální přístup a možnost zapracování zpětné vazby při druhém nácviku ve VR. Využití moderních technologií a reálnost prostředí v nich zanechala nezapomenutelný pocit.

Ing. Naděžda Boušková

Ředitelka pro personální řízení, DfK Group a.s.

Výcvik: Firemní projekt

Účastníci všech seminářů hodnotili pozitivně vysokou odbornou úroveň znalostí lektorů, především vtipný a zajímavý způsob prezentace, která zaručila pozornost všech účastníků během výcvikových dní. Nevšední metodou získali zajímavé znalosti a dovednosti, které využijí nejen v oblasti pracovní, ale i osobní. Spolupráci s Kompetenční akademií hodnotím velmi pozitivně a to zejména pro ojedinělí způsob předávání znalostí a zkušeností. Velmi oceňuji profesionální a individuální přístup ke všem účastníkům vzdělávání.

Miroslav Rys

jednatel, Energie AG Teplo Vimperk, s.r.o.

Výcvik: Kompetenční Akademie® Top Manažer

Rád bych tímto poděkoval za možnost účasti na Kompetenční Akademie® Top Manažer. Ve srovnání s jinými programy na rozvoj manažerských kompetencí, které jsem v rámci své profesní kariéry absolvoval, váš koncept akademie patří k vysokému nadprůměru na trhu. Orientací na člověka a jeho myšlení a chování je možné opravdu dosahovat změn jak v práci tak i v soukromém životě. Rovněž aktivní účast dalších vedoucích pracovníků a podnikatelů z nejrůznějších oborů byla pro mě velkou inspirací.Garantem tohoto programu a celé Kompetenční akademie® je: