telefonovani-s-nlp.jpg

Termíny na rok 2020:

Jedná se o uzavřený výcvik na objednávku.

Lektor tohoto výcviku:

kubicek.jpg

Co se na výcviku naučím?

 • Uvědomění pracovní role v souladu s hodnotami firmy
 • Pochopení svého chování na základě osobnostní typologie
 • Dovednost budovat nadstandardní vztah se zákazníky
 • Schopnost zvládat obtížné situace
 • Vlastní akční plán vedoucí k měřitelným výsledkůmPopis výcviku:

Možná už jste si všimli, že nejenom obsah, ale i forma a kontext rozhoduje o úspěšnosti telefonátu. Zaujmout posluchače je potom výrazně jednodušší …

 

Telefonování patří stále mezi velmi efektivní způsoby komunikace… Jak si tedy osvojit dovednosti pro výbornou telefonickou komunikaci? To zjistí účastníci workshopu Kompetenční akademie® – TELEFONOVÁNÍ S NLP. Uvědomí si svou pracovní roli v souladu s vizí, strategií a hodnotami firmy. Budou pracovat na rozvoji osobnosti na základě osobnostní typologie i potřebném chování pro nadstandardní vztah se zákazníky. Seminář zahrnuje také zvládání obtížných situací. Cílem je posílení komunikačních dovedností účastníků tak, aby uměli přinést zákazníkům svou i firemní „přidanou hodnotu“, vytvářeli dlouhodobé vztahy a měřitelné výsledky. V průběhu workshopu využijeme systemického přístupu, zpětné vazby, prvků NLP, vlastního i skupinového uvědomění. Účastníci si odnesou akční plán s konkrétně navrženou aktivitou vedoucí k měřitelným výsledkům. Workshop navazuje na úvodní setkání Kompetenční akademie® a vědomosti si můžete dále rozšířit na následných, odborněji zaměřených setkáních.Obsah setkání:

 • Uvědomění pracovní role v souladu s hodnotami firmy, strategií a vizí
 • Práce na rozvoji osobnosti, pochopení svého chování na základě osobnostní typologie
 • Nadstandardní vztah se zákazníky
 • Verbální, paraverbální a neverbální komunikace se zpětnou vazbou
 • Zvládání obtížných situací – vyjádření obav, prezentace negativních informací, zvládání námitek
 • Práce na akčním plánu s konkrétní aktivitou pro posun k měřitelným výsledkůmPro koho je setkání vhodné?

Přínosné informace získají personální manažeři, obchodní zástupci, nákupčí, pracovníci call center, asistetky, vedoucí pracovníci, majitele firem i freelanceři.Doplňující informace:

Maximální počet účastníků je 12.

V případě, že vám nevyhovuje práce ve skupině nebo námi nabízené termíny, připravíme Vám na míru šitý individuální kurz.

 

Cena výcviku: na objednávku

 

Objednávkový formulář

Mám zájem o Kompetenční Akademii®

Reference od účastníků

Miroslav Vlasatý

Ředitel společnosti, COGEBI

Výcvik: Top Manažer

Překvapilo mě, čeho je možné dosáhnout aplikací znalostí získaných na seminářích. Jiný úhel pohledu, náhled a nadhled, praktické ukázky.

Ilona Zlámalíková

Privátní poradce, Oberbank

Výcvik: Telefonování s NLP

Skvělé školení spojené s praxí. I s negativní reakcí klienta se naučím nenechat odbýt a nakonec uzavřít obchod.

Mário Kováč

COO, AUDIT ADVICE s.r.o.

Výcvik: Typologie pro vedoucí pracovníky

Nové znalosti + možnost zapracovat na lepší komunikaci. Lektor - vtipný, inteligentní, plný znalostí, neuspávač.

Marie Bezdíčková

Privátní bankéř, Oberbank

Výcvik: Zákaznický servis

Zajímavé, neformální, lze použít kdykoli a kdekoli v životě, nejen v práci.

Jakub Iliner

Nákup, Wotan Forest

Výcvik: Typologie pro obchod a nákup

Naprosto profesionální přístup a velká zkušenost lektorů. Setkání se s VR byla PECKA!

Marie Rysová

Člen dozorčí rady, BELIS +

Výcvik: Top Manažer

Účastník je donucen měnit úhel pohledu, je vykopnut ze své komfortní zóny.

Ing. Kateřina Schwarzová

manažer pro nákup a prodej, Motor Jikov

Výcvik: Kompetenční Akademie® Top Manažer

Kateřina nejčastěji používá řízení myšlenek, analýzu problému – specifikaci a rozvržení úkolu. Velmi užitečné je pro ni i zkompetentňování = delegace práce. Účast by doporučila z důvodu jiného pohledu a řešení „neřešitelného“, odlišného pohledu na řešení problémů, jiné souvislosti a rozšíření pohledu na řešení různých situací. Kateřina také uvedla, že nejvíce byla překvapující práce se zónami, utřídění myšlenek, systematičnost, uvědomění si proč se určité věci dějí, využitelnost v praxi a rozhodně také kompetenční rozhovor.

Lucie Vostalová

Learning consultant, Albert Česká republika, s.r.o.

Výcvik: Magnetizující prezentace

Kolegové, kteří se zúčastnili nácviku prezentačních dovednostní za pomoci virtuální reality byli nadšení. Velice oceňovali individuální přístup a možnost zapracování zpětné vazby při druhém nácviku ve VR. Využití moderních technologií a reálnost prostředí v nich zanechala nezapomenutelný pocit.

Ing. Naděžda Boušková

Ředitelka pro personální řízení, DfK Group a.s.

Výcvik: Firemní projekt

Účastníci všech seminářů hodnotili pozitivně vysokou odbornou úroveň znalostí lektorů, především vtipný a zajímavý způsob prezentace, která zaručila pozornost všech účastníků během výcvikových dní. Nevšední metodou získali zajímavé znalosti a dovednosti, které využijí nejen v oblasti pracovní, ale i osobní. Spolupráci s Kompetenční akademií hodnotím velmi pozitivně a to zejména pro ojedinělí způsob předávání znalostí a zkušeností. Velmi oceňuji profesionální a individuální přístup ke všem účastníkům vzdělávání.

Miroslav Rys

jednatel, Energie AG Teplo Vimperk, s.r.o.

Výcvik: Kompetenční Akademie® Top Manažer

Rád bych tímto poděkoval za možnost účasti na Kompetenční Akademie® Top Manažer. Ve srovnání s jinými programy na rozvoj manažerských kompetencí, které jsem v rámci své profesní kariéry absolvoval, váš koncept akademie patří k vysokému nadprůměru na trhu. Orientací na člověka a jeho myšlení a chování je možné opravdu dosahovat změn jak v práci tak i v soukromém životě. Rovněž aktivní účast dalších vedoucích pracovníků a podnikatelů z nejrůznějších oborů byla pro mě velkou inspirací.Garantem tohoto programu a celé Kompetenční akademie® je: