leadership.jpg

Termín:

V případě individuálního výcviku se termíny domlouvají přímo s lektorem na objednávku.

Lektor tohoto výcviku:

kubicek.jpg

Co se na výcviku naučím?

 • Pochopíte rozdíl mezi leaderem a běžným vedoucím pracovníkem
 • Naučíte se pracovat s předsudky, využívat reflexi a sebereflexi
 • Získáte schopnost adekvátně pracovat s výkonem a lidským potenciálem
 • Zjistíte, co jak být neformální autoritou a v čem vám to může pomoci
 • Osvojíte si koučovací otázky a schopnost je využít v praxi
 • Otestujete se, jak dobře zvládnete motivovat své podřízené


Popis výcviku:

Určitě znáte ten pocit, že být manažerem a řídit lidi je prostě nedostačující. Naučte se lidi vést a překážky a limity, které teď u vážných situací pociťujete, začnou mizet jedna po druhé …

 

Být respektovaným leaderem je snem každého manažera i podnikatele. Co to ale znamená „být leaderem“? Někdo má vlastnosti vůdce od přírody, někdo si je musí teprve osvojit. Jeden ze zásadních nástrojů leadera je ovšem jeho vlastní osobnost, kterou je třeba neustále zlepšovat. Cílem workshopu Kompetenční akademie® – LEADERSHIP je definovat základní potřebné vlastnosti a předat účastníkům důležité dovednosti. Mezi ně patří schopnost pracovat adekvátně s výkonem a lidským potenciálem, uplatnění sebereflexe, práce s otevřenými otázkami a budování neformální autority. Během celého setkání se prolínají teoretické a praktické části tak, aby si každý účastník odnesl poznatky aplikovatelné v jeho pracovním prostředí. Pro dobrého vůdce je klíčem umět správně motivovat své následovníky (podřízené). Součástí tohoto setkání je i test, který Vám napoví, jak jste v této disciplíně na tom právě Vy. Tento základní odborný modul navazuje na úvodní setkání Kompetenční akademie® a dále si můžete zvolit i další dovednosti rozšiřující nástavbu podle Vaší odbornosti se zaměřením na vyjednávání (Typologie) nebo práci s týmem či jednotlivcem (Koučování I a II).

OBSAH SETKÁNÍ:

 • Smysl leadershipu – vedení, smysl a jeho využívání
 • Vlastnosti leadera – kalibrace účastníků
 • Zaměření na výkon a lidi
 • Práce s předsudky – reflexe a sebereflexe
 • Test motivace – jak dobře umíte motivovat své podřízené
 • Zkompetentnění – základní vhled do koučovacích otázek
 • Práce s problémovým pracovníkem


PRO KOHO JE SETKÁNÍ VHODNÉ?

Přínosné informace získají personální manažeři, vedoucí pracovníci na všech úrovních řízení (od směnových mistrů po vedení), majitele firem i freelanceři.

Doplňující informace:

Délka výcviku je 8 hodin. Výcvik může probíhat v našich i Vašich prostorech.

 

Cena výcviku: na objednávku