profesionalni-kouc.jpg

HM COACHING PROFESIONÁLNÍ KOUČ

Termín:

V případě individuálního výcviku se termíny domlouvají přímo s lektorem na objednávku.

Lektor tohoto výcviku:

chromy.jpg

Co se na výcviku naučím?

 • Získají dovednost individuálního systemického koučování - sebezkušenost!
 • Ovládnou práci s týmem za pomoci systemické práce a nástrojů NLP
 • Získají dovednost pracovat se sociálním systémem – týmem
 • Osobní zkušenost prožívání ve virtuální realitě
 • Dokážou pracovat s tzv. strukturální intervencí
 • Získají znalosti v oblasti systemických teorií


Popis výcviku:

Dokonale ovládat práci s týmem i jednotlivci jistě toužíte, ať jste obchodní manažer, vedoucí pracovník, či majitel společnosti. Výcvik Kompetenční akademie® - PROFESIONÁLNÍ KOUČ je proto vytvořen jako výcvik profesionálního kouče zahrnující dostatečnou teoretickou znalost i reálnou praxi pod supervizí pro ovládnutí práce s jednotlivcem. Program upevňuje dovednosti účastníka v individuálním systemickém koučování rozšířené o nástroje z NLP koučování a rozvíjí kouče i v základech práce se sociálním systémem – týmem. Absolventi získají znalosti v oblasti systemických teorií, zejména s důrazem na praktickou aplikaci Luhmannovy teorie sociálních systémů, konceptu členství Kurta Ludewiga a poznatků práce profesora Phillipa Zimbarda. Součástí programu je i práce s tzv. strukturální intervencí, nejmocnějším nástrojem práce s jednotlivcem i se sociálními systémy vůbec – tuto schopnost mohou účastníci programu začít uplatňovat ve své praxi např. při zacházení lidmi se syndromem vyhoření, s většími sociálními systémy, při vedení širších týmů, řízení firem i při práci s cílovými skupinami a širokou veřejností. Jako v jediném výcviku na trhu si účastníci vyzkouší práci s prožíváním ve VIRTUÁLNÍ REALITĚ. Tento výcvik navazuje na předchozí setkání a současně je vrcholovým výcvikem celé Kompetenční akademie®.


Obsah setkání:

 • Práce se skupinou osob pro vznik synergických efektů
 • Práce se sebou v interakci se skupinou lidí
 • Vytváření a práce s kontexty
 • Zacházení se sociálními systémy
 • Práce s myšlenkovými paradigmaty
 • Uplatnění systémového a strategického přístupu mezi členy skupinyPro koho je setkání vhodné?

Přínosné informace získají personální manažeři, profesionální koučové, interní lektoři, obchodní manažeři, vedoucí pracovníci i majitele firem.

Doplňující informace:

Délka výcviku je 120 hodin. Výcvik může probíhat v našich i Vašich prostorech.

 

Cena výcviku: na objednávku