timemanagement-s-gtd.jpg

Termín:

V případě individuálního výcviku se termíny domlouvají přímo s lektorem na objednávku.

Lektor tohoto výcviku:

kubicek.jpg

Co se na výcviku naučím?

 • Komplexní poznatky o TIMEMANAGEMENTU ze dvou úhlů pohledu
 • Schopnost pracovat s úkoly podle metodiky GTD (Get Things Done)
 • Dovednost pracovat s klíčovými nástroji pro úsporu energie
 • Osvojíte si Eisenhowerův princip a pravidlo 2 minut
 • Získáte vlastní systém pro tvorbu a delegování dat včetně pravidla prvního kroku.

 

Popis výcviku:

Jistě už dnes víte, jak těžké je být otrokem času, když ho máte stále nedostatek a úkoly se vám kupí na stole. Naučte se správně plánovat, ať čas slouží vám …

 

Času není nikdy dost. Práce, povinnosti, úkoly, zařizování… Jak tedy k řízení času přistupovat? Na práci s časem se na workshopu Kompetenční akademie® TIMEMANAGEMENT s GTD podíváme ze dvou úhlů pohledu. Prvním úhlem bude klasická práce s časem a energií v závislosti na společenské roli. A druhým úhlem, na který se zaměříme, bude práce s úkoly podle metodiky GTD (Get Things Done), jejíž základem je myšlenka: „Zvládání úkolů a vysokých nároků lze pouze, když na to máme dostatek energie.“ V první části si tedy účastníci osvojí definici rolí, rozložení času a klíčové činnosti, kterými role naplňujeme. Součástí výcviku bude náhled do týdenního energetického stavu každého z účastníků. Pracovat budeme i s klíčovými nástroji pro úsporu energie. Ve druhé části si každý nadefinuje časové bloky, díky kterým dokáže zvládat dlouhodobé úkoly. K třídění úkolů lze využít např. Eisenhowerův princip nebo pravidlo 2 minut. A ve finále si účastníci vytvoří systém pro sběr, třídění a delegování dat a zavedou si pravidlo prvního kroku. Workshop navazuje na úvodní setkání Kompetenční akademie® a vědomosti si můžete dále rozšířit na následných, odborněji zaměřených setkáních.

Obsah setkání:

 • Řízení času – přirozenost nebo umělý systém
 • Definice rolí a činností pro jejich naplnění v závislosti na času a energii
 • Tvorba návyků a změna zlozvyků
 • Práce s časovými bloky
 • Seznámení s Eisenhowerovým principem a pravidlem 2 minut
 • Praktické cvičení – sběr a třídění dat, pravidlo prvního krokuPro koho je setkání vhodné?

Přínosné informace získají personální manažeři, obchodní zástupce, administrativní pracovníky, vedoucí pracovníci, projektoví manažeři, konstruktéři, majitelé firem i freelanceři.Doplňující informace:

Délka výcviku je 8 hodin. Výcvik může probíhat v našich i Vašich prostorech.

 

Cena výcviku: na objednávku