transformacni-icr-r-koucink-individualni.jpg

Termíny:

Termíny pro individuální výcvik se domlouvají přímo s lektorem.

Lektor tohoto výcviku:

chromy.jpg

Popis výcviku:

Cíl:

  • Zkompetentnit pracovníka pro řešením problémů či situací, se kterými si zatím nedokázal poradit.
  • Maximálně efektivní využití pracovníkových znalostí a dovedností pro řešení náročných projektů či zadání
  • Hledání cest ve složitých osobních situacích

 

Metoda transformačního ICR koučování vychází ze systemického koučování v kombinaci s novými poznatky a technikami o fungování lidského mozku a nevědomí. Díky tomu patří mezi nejúčinější postupy. ICR - incetive-compatible regulation (podnětově-kompatibilní opatření) vychází z objevů jednoho z nejznámějších systemiků Pavla Watzlawika, který ve své práci navázal a rozvinul poznatky  Batesona, Varely či Luhmanna.

 

Tato metoda oproti tradičnímu systemickému koučování přináší možnost pomoci koučovanému instruktivním přístupem, pokud před tím proběhlo ze strany koučovaného odsouhlasení (kompatabilita) vložené instrukce s jeho potřebami a chtění. K tomuto postupu se následně používají nástroje z NLP (neuro-lingvistické programování) případně Erickoského komunikačního přístupu až po hypnózu.

 

Transformační ICR koučink je doposud nejefektivnější forma koučovacího rozhovoru, ve které je spojena metodika koučování s vědními obory, jakými jsou systemický přístup, konstruktivismus, nástroje z NLP a práce s prožitkem a emocemi. Jednoznačným potvrzením jeho účinnosti a efektivity je to, že se ICR koučink nasazuje ve chvílích, kdy všechny ostatní běžné postupy neuspěly. Krok za krokem pomáhá kouč využívající ICR koučink pracovníkovi najít jeho cestu pro požadovanou změnu v jeho chování a jednání vůči definovanému problému. Výstupy jsou jednoznačně měřitelné!

 

Naše vědomí je schopné využívat cca 8% kapacity mozku. Činnost této již tak malé části je redukována a ovlivňována dosavadními zážitky a zkušenostmi. Díky tomu jsme si v sobě vytvořili určité bariéry (hranice), přes které se sami nedokážeme přenést či je překonat. Díky systemickému přístupu je právě kouč praktikující ICR koučink tím průvodcem, který pracovníkovi ukáže cestu, jak se z tohoto zajetí svých návyků, zvyků, postojů a pravd dostat ven. Toto prolomení bariér následně umožňuje vidět svět kolem v nových perspektivách a souvislostech. Tím se otevírají i nové možnosti hledání řešení problémů. Následná konstrukce bezproblémového stavu umožňuje toto nastavení uložit do podvědomí a následně s ním pracovat.


Cena: na objednávku