KA Executive Manager

Kompetenční akademie® Executive Manager

Za tímto unikátním projektem dvousemestrální manažerské večerní akademie stojí akademičtí pracovníci Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity a experti BCF s.r.o., kteří přináší nejnovější jak vizionářské tak pragmatické přístupy pro efektivní modelaci firmy pro dosažení maximálního výkonu EVOluční cestou při zajištění maximální spolupráce a spokojenosti zaměstnanců.

Setkání Datum
1. 31.3.2016
2. 14.4.2016
3. 28.4.2016
4. 12.5.2016
5. 26.5.2016
6. 9.6.2016
7. 23.6.2016
8. 21.7.2016
9. 25.8.2016
10. 8.9.2016
11. 22.9.2016
12. 6.10.2016
13. 20.10.2016
14. 3.11.2016
15. 16.11.2016
16. 1.12.2016
17. 15.12.2016

V průběhu dvou semestrů se nejen naučíte nové dovednosti, ale již aktivně začnete ve spolupráci s experty měnit vaši společnost k vyšší efektivitě, výkonnosti a lepší firemní kultuře.

Četnost: 1 x za 14 dní 3 hodiny (odpoledne od 17:00 do 20:00) přes prázdniny je rozmezí upraveno

Celkem: 51 hodin během 17 setkání

Pouze 10 osob ve skupině! V roce 2016 otevíráme jen jeden takovýto praktický výcvik!

Cena za osobu a celé 2 semestry, materiály a drobné občerstvení: 40 000 Kč bez DPH

On-line objednávkový formulář je k dispozici na konci této stránky nebo přímo ke stažení na webu JCU ZDE

-- obrázek ---- obrázek ---- obrázek --

Závazná objednávka výcvikového programu Kompetenční akademie® Executive Manager

Tyto WWW stránky připravilo web studio EDGERING © 2014 | x4u.cz CMS