liniovy-manazer.jpg

Termíny na rok 2020:

Jedná se o uzavřený výcvik na objednávku.

Lektor tohoto výcviku:

candra.jpg

Popis výcviku:

Kompetenční akademie® pro liniové vedoucí je unikátní výcvikový systém. Během 4 jednodenních setkání se zaměstnanci naučí využívat vlastní schopnosti a dovednosti a přenášet je i na své podřízené v procesu výroby, logistiky či prodeje. Užitek pro firmu: Po ukončení výcviku získá firma vedoucího pracovníka na liniové úrovni, který dokáže efektivním způsobem pracovat se svými podřízenými a jejich přístupem k práci. Umí je účinně motivovat a dělat z nich tzv. řešitele problémů, tzn. ZKOMPETENTNIT JE! Vedoucí je tím, kdo pracovníkovi řešení umožní, nikoliv za něj problém vyřeší. Tím podpoří do budoucna pracovníkovu schopnost, řešit stejné a obdobné situace samostatně. Pro dosažení cíle využívá všechny dříve získané znalosti a dovednosti, které doposud aktivně nevyužíval. Pro práci s týmem si účastník odnáší velice efektivní nástroje, jak pracovat s „odbojnými partičkami" takovým způsobem, který mu umožní jejich energii využít pro užitečnou spolupráci.

Co si z výcviku odnesu:

Již během výcviku porozumím tomu, jak pracovat s předsudky, že „to takhle nejde“. S postoji podřízených: „Děláme to takhle už 10 let, tak proč to měnit?“ Dokážu si uvědomit, že nic není „černobílé”, ale užitečné nebo neužitečné pro dosažení konkrétního cíle.

 

Získám dovednost vést krátký, 5 - 15 minut trvající „zkompetentňující“ rozhovor se svým podřízeným. Cílem rozhovoru je, že podřízený porozumí své roli při realizaci zadaných úkolů. Je schopen se aktivně zapojovat do jejich řešení a přebírat odpovědnost za výsledek. Umím pracovat se změnou přístupu podřízeného, který „nechce vidět”, že svým chováním způsobuje problémy jak sobě, tak firmě.

Pro zapojení mých podřízených do pracovních úkolů či zaváděním změn, využívám znalostí práce s tzv. členstvím. To mi umožní efektivně pracovat a integrovat do realizačního týmu lidi, kteří do firmy právě nastoupili nebo nejsou nakloněni změnám.

Pro koho je setkání vhodné?

Liniový vedoucí (vedoucí na nejnižším stupni řízení), vedoucí na výrobních linkách, vedoucí prodejen, mistři, koordinátoři

Doplňující informace:

Maximální počet účastníků je 12.

V případě, že vám nevyhovuje práce ve skupině nebo námi nabízené termíny, připravíme Vám na míru šitý individuální kurz.

 

Cena výcviku: na objednávku