Holistic Management CoachingTYPOLOGIE PRO VEDENÍ A OVLIVŇOVÁNÍKompetenční akademie TOP manažer nyní nově s využitím Virtuální realityMagnetizující prezentaceKA Přestaňte se dohadovat, domluvte seJak využít virtuální realitu při řízení výrobních firem?

Osobní reference účastníků

Hanka Mikolášová - podnikatelka v ON-LINE

Co Hance přinesla účast v programu Kompetennčí akademie?

Jednota družstvo spotřebitelů Kaplice

Nedílnou součástí práce v marketingu, tvoří komunikace s kolegy a spolupracovníky napříč odděleními celé firmy. Činnosti, které nám připadají prioritní nejsou zcela vždy protistranou chápany jako důležité a tak je mnohdy obtížné přesvědčit kolegy k plnění daného úkolu. Vše nemusí probíhat metodou cukru a biče, stačí jen správně formulovat zadání a zvolit vhodnou formu komunikace. Jako velice přínosné vnímám vlastní uvědomění, že vedoucí či manažer nemusí vždy být u všeho být a do všech záležitostí zasahovat, protože správným koučováním budou vaši pracovníci odpovědněji provádět svou práci a výsledku bude dosaženo s minimálními rozhodnutími vedoucího. Práce s podřízenými je při využití veškerého jejich potenciálu daleko zajímavější a vedoucí není jediným řešitelem vzniklých problémů. Z tohoto prostého důvodu mohu kompetenční akademii vřele doporučit všem pracovníkům podnikového managementu.

Ing. Jan Hoffmann - marketingový manažer

Engel Strojírenská spol. s r.o.

Kompetenční akadedemie® mi ukázala cestu, s jakou elegancí, noblesou, lehkostí a pozitivním přístupem se dají lidi vést….. Absolvování Kompetenční akadedemie® TOP manažer mi pomohlo více se přiblížit lidem, více naslouchám jim a jejich potřebám a díky získaným dovednostem z Kompetenční akadedemie® jsem schopna je navést na správný směr….Žádná nová cesta není jednoduchá, pokud však nezačneme nic dělat, nic nového se nestane.

Ing.Jana Lukšová - Vedoucí ekonomického oddělení Engel Strojírenská spol. s r.o.

Trima CB, s.r.o.

Jak zhodnotil první výcvikové setkání Manažer III Libor Matoušek najdete zde

ČEVAK a.s.

V praxi považuji pro mě za velice užitečné, že jsem získala velice přehledný návod na to, jak si sama uvědomit své jednání, jednání s druhým člověkem i se skupinou. Důležitý je pro mě i návod na kladení správných otázek a rozpoznání lidí, s kterými komunikuji.

Ostatním určitě doporučím školení na KA se zúčastnit, protože bylo velice dobře vedeno. Tím, že bylo strukturováno po dnech, nejdříve práce se sebou, potom s druhými a nakonec i se skupinou, a protože bylo vždy dost času si nabrané zkušenosti a znalosti vyzkoušet, jsem si plno věcí zažila a určitě je budu v praxi ráda využívat.

Ještě jednou moc děkuji za získané znalosti a přeji hodně spokojených posluchačů.

Vlastimila Urbánková, vedoucí oddělení všeobecné účtárny Čevak a.s.

KERN-LIEBERS CR spol. s r.o.

Tak nejdříve musím říct, že jsem rád, že jsem se těchto setkání KA zúčastnil. Protože pracuji v manažerské funkci, nemohu říct, že něco v KA bylo více nebo méně užitečné. S odstupem času vidím, že jde o komplexní skládačku nástrojů potřebných k úspěšné komunikaci a práci s lidmi. Vše na sebe navazuje, vše je důležité a nic se nedá jen tak opomenout. Nejvíce mě však zaujala část o práci ,, sám se sebou". Pokud v této části, která se věnuje pochopení sebe a svého myšlení člověk uspěje a uvědomí si, že vše začíná tvrdou prací nejdříve na ,,vlastním dvorku", potom se mu otevřou dveře do úžasně pestrého světa možností práce s lidmi a jejich myšlením. Nic nelze podcenit a vše je potřeba důkladně vyzkoušet, poučit se z chyb a nebát se znovu a znovu pracovat na dosažení lepších výsledků. Podařilo se mi aplikací některých metod z KA dosáhnout v určitých úkolech zcela jiného až překvapujícího výsledku a nic není příjemnější, než uvědomění si, že něco funguje, že nic není zbytečné a že pokusit se změnit přístup a myšlení může pozitivně ovlivnit vlastní profesní růst samotného člověka.

Doporučil bych KA všem, myslím že každý by si určitě v KA něco pro sebe a svojí práci našel.

Děkuji lektorce za velmi příjemné setkání v KA.

Dušan Lexa, vedoucí kvality / QS - Leiter

Terno - Jednota, s.d. České Budějovice

Nejzajímavější pro mě bylo 3. Výcvikové setkání – „Zavádění změn“. Využiji nejvíce práci se skupinou a změnou. Uvědomil jsem si, že důležité je rozvržení práce mezi spolupracovníky a závěrečné vytěžení.

Kompetenční akademii bych doporučil manažerům na různých stupních řízení. Nejdůležitější pro mou manažerskou práci považuji systemické koučování.

Miroslav Konfršt, ředitel supermarketu Terno, České Budějovice

Jednota, s.d. České Budějovice

Za důležité považuji naprosto všechno, vše do sebe zapadá a souvisí spolu. Nejdůležitější pro moji práci ,vzhledem k tomu, že nemám podřízené, je reflexe a sebereflexe – uvědomila jsem si (nebo mám ten pocit) že ji dělám. Dále chci u sebe zautomatizovat čtení z očí – doposud jsem tuto techniku nepoužívala vůbec.

Doporučila bych, vzhledem k všestrannosti, zkompetentňující rozhovor. Je to účinný nástroj pro řešení problémů. Krom zkompetentňujícího rozhovoru je to i odhad osobnosti, vedení skupiny… Ovšem každý musí začít sám u sebe, tedy sebepoznání, reflexe….

Děkuji za všechny předané informace, budu se snažit si vše procvičit, aby se mi vše zautomatizovalo a začala jsem alespoň část používat intuitivně.

Eliška Mácová, Sortimentář, nákupčí - Jednota, s.d. České Budějovice

EUROPASTA SE

Co bylo pro mne z KA užitečné, co používám v praxi a kde?

  • jak funguje vědomí a nevědomí - otevírání filtrů, zjišťování prožitků a reakcí lidí
  • uvědomění si sebereflexe - nadhledu nad úkolem, postojem
  • 3 otázky + navíc moc pěkná otázka "co jsi neměl a co máš" :-)

Co a proč bych z KA doporučili ostatním?

  • jde o dobře zvládnutou koncepci, od poznání sebe sama až po práci ve skupině
  • za důležité považuji umět vést dobře koučovací rozhovor, dobře ovládat typologii, dobře definovat zadání úkolu, tak aby si ho všichni vzali za své, mít nadhled a být upřímný
  • hlavní předností KA je, že si všechno můžete vyzkoušet nanečisto bez následků

Ing. Milan Javůrek, Key account manager Europasta SE

Fronius Česká republika s.r.o

Kompetenční akademie mi poskytla metody k řízení práce a pracovníků včetně zavádění změn a způsobu předávání úkolů. Uvědomil jsem si, že se musím vždy zamýšlet nad tím proč vlastně něco chci nebo potřebuji udělat. To znamená používání práce sama s sebou – např. využití reflexe a sebereflexe.

Kompetenční akademii bych doporučil těm, kdo potřebují zlepšit komunikaci s podřízenými pracovníky, zefektivnit jejich práci a změnit jejich přístup k novinkám (změnám). Všem, kdo potřebují někdo poznat, jakým způsobem přednést návrh změny nadřízenému pracovníkovi – způsob prezentace a chce jako vedoucí pracovník opravdu řídit a neřešit problémy za své podřízené

Ing. Luboš RIEGER, Quality Management / QM – Realizace produktu - Fronius Česká republika s.r.o

Tyto WWW stránky připravilo web studio EDGERING © 2014 | x4u.cz CMS