Elitní obchodní tým

Transformační výcvik s garancí výsledku navýšení tržeb či zisku

Tento jedinečný transformační výcvik je určen obchodním týmům všech společností, které chtějí dlouhodobě dosahovat výrazně vyšších obchodních výsledků. V průběhu výcviku dojde u jeho účastníků k vytvoření nových návyků, vzorců chování a přemýšlení. To umožní účastníkům měřit, vyhodnocovat a měnit svůj přístup a strategie pro dosažení výsledku na týdenní úrovni. Členové takto vytvořeného Elitního obchodního týmu ihned aplikují nově získané znalosti a dovednosti do praxe, a díky tomu již neefektivní činnosti pružně nahrazují novými, které je vedou k dosažení cíle.

Smyslem výcviku je společně dosáhnout reálných a měřitelných výsledků. Z tohoto důvodu se hlavní část naší odměny za realizaci výcviku vypočítává z reálně dosaženého navýšení obratu či zisku vaší společnosti.

Celý výcvik je koncipován jako uzavřený transformační projekt organizace, který dle dohody s klientem trvá většinou 3 až 6 měsíců.

V doposud realizovaných projektech jsme dosáhli nárůstů obratu v rozmezí 20% - 30%!

Deklarovaných výsledků dosahujeme díky unikátnímu propojení postupů Kaizen s transformačními metodami systemického přístupu, ICR – Podnětově-kompatibilní opatření a celsotího přístupu. Dále pak interaktivním vzděláváním, tréninky, klastrováním zkušeností a koučováním. V neposlední řadě následuje rozvoj cílených zpětnovazebních sociálních systémů, až po programovací a modelovací nástroje pro práci s nevědomím z NLP a ericksonského komunikačního přístupu.

Tento program je vhodný pro prodej produktů nebo služeb koncovým zákazníkům nebo do spotřeby. Není vhodný v této podobě pro prodej zboží prostřednictvím obchodních mezičlánků.

Zde najdete výsledky konkrétního projektu: Projekt 2015 - navýšení obratu o 25%

Struktura transformačního výcviku:

3 měsíční

½ denní workshop – představení projektu potenciálním účastníkům 2 dny výběrové řízení – osobní pohovory s dobrovolnými uchazeči do EOT

8 setkání po týdnu, 2 setkání po 2 týdnech a 3 dny spolujízdy v terénu

6 měsíční

½ denní workshop – představení projektu potenciálním účastníkům 2 dny výběrové řízení – osobní pohovory s dobrovolnými uchazeči do EOT

4 setkání po týdnu, 8 setkání po 2 týdnech a 6 dní spolujízd v terénu

Způsob vedení programu

Na programu pracují minimálně 2 lektoři (hlavní – průvodce programem + specialista na jednotlivé oblasti)

Témata jednotlivých setkání jsou vždy připravována dle aktuálních potřeb skupiny ze setkání na setkání tak, aby účastníci nově získané dovednosti ihned aktivně využili v praxi pro zlepčení svých výsledků či efektivity.

Tento přístup obnáší kvalitní přípravu lektorů v rozsahu půl až jednoho dne na každé setkání.

Dle dohody je možné některá osobní setkání nahradit video konferenčním “setkáním”

A jak spolupráci vidí zákazník posledního projektu?

Reference Elitní obchodní tým BCF Kompetenční akademie

Opravdu si můžete dovolit zvýšit svoje tržby a zisky!

Garantem tohoto programu a celé Kompetenční akademie® je:

Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity

Tyto WWW stránky připravilo web studio EDGERING © 2014 | x4u.cz CMS