Executive Manager

Kompetenční akademie® Executive Manager

Za tímto unikátním projektem dvousemestrální manažerské večerní akademie stojí akademičtí pracovníci Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity a experti BCF s.r.o., kteří přináší nejnovější jak vizionářské tak pragmatické přístupy pro efektivní modelaci firmy pro dosažení maximálního výkonu EVOluční cestou při zajištění maximální spolupráce a spokojenosti zaměstnanců.

Cena za osobu a celé 2 semestry, materiály a občerstvení? 40 000 Kč bez DPH.

V průběhu dvou semestrů se nejen naučíte nové dovednosti, ale již aktivně začnete ve spolupráci s experty měnit vaši společnost k vyšší efektivitě, výkonnosti a lepší firemní kultuře.

Četnost: 1 x za 14 dní 3 hodiny (odpoledne od 17:00 do 20:00)

Celkem: 51 hodin během 17 setkání

Pouze 10 osob ve skupině!

-- obrázek ---- obrázek ---- obrázek --

V současné době připravujeme termíny na rok 2019. V případě zájmu vyplňte následující formulář a budete automaticky kontaktováni až vypíšeme další termíny KA® Executive Manager.

Tyto WWW stránky připravilo web studio EDGERING © 2014 | x4u.cz CMS