Magnetizující prezentace

Kompetenční Akademie® Magnetizující prezentace

Bojíte se veřejného vystupování, potřebujete ladit prezentační dovednosti nebo Vás čeká prezentace v cizím jazyce?

Pomůžeme Vám!

Naučte se magnetizovat publikum vašich prezentací s pomocí virtuální reality.

Princip je velmi jednoduchý a vědecky podložený. V průběhu posledních 15 let proběhla řada výzkumů a studií, které zkoumaly vliv virtuální reality na fyzickou i psychickou stránku člověka, a několik studií bylo zaměřeno i na prezentování ve virtuální realitě. Výsledky hovoří jasně, pro lidský mozek neexistuje téměř žádný rozdíl mezi VR a reálnou situací. Tento fakt je výborný pro někoho, kdo si potřebuje vypilovat své prezentační dovednosti.

Představte si, že si potřebujete natrénovat důležitou prezentaci. Jak to uděláte? Klasicky sami někde v pokoji a v lepším případě před zrcadlem v koupelně? Máte při tom pocit, že opravdu stojíte před nedočkavým obecenstvem? Většina lidí nemá dostatečnou představivost, aby si vizualizovali plnou místnost posluchačů. Velmi efektivní řešení je využití virtuální reality. Jedná se o spojení bezpečného prostředí, kdy si můžete nacvičit jakoukoliv situaci bez potřeby ostatních přísedících a zároveň cvičíte svůj mozek, který při vstupu do virtuální reality nevnímá rozdíl s prezentováním před davem lidí. Během nácviku tak účastník získává reálnou zkušenost, že náročnou situaci již zvládl, a na jejím základě mu při prezentování mozek pomůže takové situace snáze a beze strachu zvládat.

Jako jediní v České republice takto využíváme program Virtual Orator. Jedná se o trénování prezentačních dovedností ve virtuální realitě, kdy se dá nastavit místo, počet posluchačů (1-128), složení obecenstva, jejich přístup k prezentujícímu a míra vyrušování, vnější vlivy (sanitka, popeláři, hluk města, větrák, sms…) a předem připravené otázky, které celou zkušenost výrazně personalizují.

Program virtuálního prostředí sleduje a analyticky vyhodnocuje různé aspekty prezentování, jako je složení prezentace, práce s hlasem (monotónnost, zaujetí publika atd.), oční kontakt s publikem, a to vše přenáší do grafického zpracování výstupů. Zároveň je celý projev nahráván na kameru (zpětná vazba na neverbální projev). Výsledkem celého procesu jsou jasné a konkrétní instrukce ke zlepšení veřejného vystupování, a to jak pro naprosté začátečníky, tak i zkušené profesionály.

Pro koho je určen?

Osoby veřejně vystupující, jak v rodném, tak cizím jazyce (manažeři, obchodníci, marketéři, úředníci, politici...), kteří se veřejného vystupování obávají, nemají s veřejným vystupováním zkušenost nebo jen potřebují vystupovat maximálně profesionálně.

Z důvodu vysoce personalizovaného přístupu nezáleží na úrovni znalostí a zkušeností účastníka.

Shrnutí

  • Jediní v ČR

  • Okamžitá zpětná vazba a zlepšení

  • Všechny světové jazyky

  • Oční kontakt

  • Práce s hlasem

  • Složení prezentace

  • Neverbální projev

  • Špičková technologie HTC Vive

ORGANIZAČNÍ INFORMACE:

Délka školení – 6 dnů ( 19,5 hodiny)

Místo školení - Jihočeský vědeckotechnický park, Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice

Cena výcviku za osobu a 6 dnů je 24 900 Kč bez DPH

V současné době připravujeme termíny na rok 2019. V případě zájmu vyplňte následující formulář a budete automaticky kontaktováni až vypíšeme další termíny KA® Executive Manager.

+++

Maximální počet účastníků je 10. Veřejný výcvik bude realizován v případě jeho naplnění

V případě, že vám nevyhovuje práce ve skupině nebo námi nabízené termíny, připravíme Vám na míru šitý individuální kurz. Zde si můžete vybrat témata, která Vás zajímají.

Individuální výcvik Kompetenční akademie®

Průběh výcviku

Den 1. Zjištění nedostatků

První setkání s lektorem probíhá v soukromí z očí z očí. Přijdete si do Virtual Labu otestovat své prezentační dovednosti ve virtuální realitě a v průběhu 30 minut společně zjistíme Vaše silné a slabé stránky.

Den 2. Jak využít mozek pro předávání informací a práci se strachem

Vlastnosti mozku jsou rozhodující pro přijetí i předávání informací druhým osobám. Jak jich efektivně využít? Na úvodním setkání Kompetenční akademie® vás seznámíme s účinnými metodami, které jsou podloženy dlouhodobým zkoumáním práce s nevědomím a fungováním sociálních systémů. Současně vysvětlíme pojmy – neurolingvistické programování, Eriksonská komunikační hypnóza, kontinuální zlepšování Kaizen a systemický přístup; a kdy nástroje z výše popsaných metod efektivně využít v praxi při prezentacích a překonávání strachu z veřejného vystupování.

Jedná se o jednodenní 8 hodinový workshop.

Den 3. Moderní magnetická prezentace

Můžete mít skvělé nápady, ale když je neumíte správně předat, je to velký škoda. Umění prezentace není hračka. Proto, abyste publikum zaujali, je potřeba si osvojit prezentační dovednosti. Jak tedy na to, aby předávané informace byly srozumitelné a získaly si pozornost posluchačů? Základním pilířem úspěchu je pochopení, co způsobuje dopad předávané informace druhé osobě a jak toho využít. Na workshopu Kompetenční akademie® si účastník uvědomí, zda existuje nejlepší obecná prezentace. N setkání bude možné vyzkoušet si prezentování v praxi. Součástí workshopu je i práce s PowerPointem. Seznámíme vás také s paměťovými háčky nebo jak si poradit s „narušitelem“. Zároveň se naučíte pracovat s trémou, hlasem, dýcháním, postojem a gestikulací. Celý workshop je nastaven tak, aby plně odpovídal potřebám moderního řečníka.

Jedná se o jednodenní 8 hodinový workshop.

Nácvik

Následně probíhá individuální nácvik za pomoci virtuální reality. V každém setkání se účastník s lektorem zaměří na posun v konkrétních prezentačních schopnostech. Během setkání dostává opakovaně zpětnou vazbu a návrhy na zlepšení na základě analytických výstupů z VR programu i zjištění lektora. Jako výstup dostává účastník video a grafickou analýzu očního kontaktu, hlasu a schopnosti zaujmout publikum.

Praktický nácvik jsme schopni zajistit v jazykových mutacích: ČJ, AJ, NJ, FR, ŠP.

V případě zájmu o jazykovou mutaci před vyplněním objednávkového formuláře napište na email andrej.braguca@holistic-management.cz

Den 4. Nácvik získaných dovedností.

Den 5. Opakování je matkou moudrosti.

Den 6. Pilování posledních drobností.

Reference „Osobně mě překvapilo, i když člověk ví, že prezentace neprobíhá v reálném životě, a přesto tělo reaguje stejně jako při skutečné události. Zároveň oceňuji profesionální přístup lektora.“ - Mgr. Alexandra Černá (Robert Bosch, spol. s r.o.)

„Som rád, že mi to ukázalo výsledky v číslach, monotónnosť a zameranie pohľadu. Som rád aj za zhodnotenie prezentácie hneď na mieste a tipy na to, ako to zlepšiť.“ - Mgr. Ondrej Štefanič (Odborný pracovník, Úřad práce ČR)

„Trénovat prezentační dovednosti ve virtuální realitě bych doporučila všem, kteří nemají dostatek zkušeností s prezentováním, cítí při prezentování nejistotu a mají chuť na sobě pracovat.“ - Mgr. Edita Holá (Úřad práce ČR)

„Velmi přínosná se mi jeví praktická a názorná ukázka nedostatků, na které se člověk běžně nezaměřuje. Motivačně na mě působila možnost sledovat vlastní zlepšení při opakování dané prezentace.“ - Mgr. Markéta Štětková (Úřad práce ČR)

OBJEDNÁVKY UZAVŘENY

Tyto WWW stránky připravilo web studio EDGERING © 2014 | x4u.cz CMS