Strategická práce se zákazníkem

Kompetenční akademie® Strategická práce se zákazníkem

Výcvik je vhodný jako uzavřený pro jednu společnost a tým obchodní zástupců či poradců (výcvik lze realizovat v rozmezí 8 - 12 účastníků).

Rozsah je 1 den, konzultace v mezidobí a 1/2 denní workshop v odstupu 3 týdnů od prvního dne

Užitek pro firmu:

Na základě strategie společnosti získá firma obchodní tým (tým obchodně technických poradců), který rozumí a umí aktivně strategicky pracovat s portfóliem svých zákazníků tak, aby v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu dokázali efektivně řídili portfólio svých zákazníků a toto portfólio cílenně rozšiřovali.

Užitek pro účastníka:

Jako účastník se během prvního dne získám dovednosti, jak si své zákazníky rozdělit podle potenciálu, jeho aktivního využívání a podle toho, kde a jak mohu rychle růst. Dokážu stručně a přesně definovat strategické cíle na jednoltivé zákazníky a ty propojit s jejich užitkem a pomocí zákazníkům k dosažení jejich cílů. Již rozumím změně struktury jednání, abych se odlišil od ostatních konkurentů a na maximum dokázal vypíchnout užitek spolupráce a začal budovat důvěryhodný vztah se zákazníkem. Na konci dne si vystavím strategický plán včetně jeho přesahu do mého osobního time managementu.

V mezidobí mezi prvním dnem a půldenním workshopem mám k dispozici mailovou nebo skype konzultaci od lektora a plním zadané sledované úkoly.

Po 3 týdnech od prvního setkání procházím půldenním workshopem, kdy mám možnost sdílet své úspěchy i těžkosti se svými kolegy a získat pomoc a podporu, jak si s nimi poradit. Součástí workshopu je také znovu otevření nejčastějších problémových oblastí a představení jejich možných řešení jako inspirace z odlišných oborů obchodu.

Tyto WWW stránky připravilo web studio EDGERING © 2014 | x4u.cz CMS